SMOG – aktualna sytuacja

 

Związki chemiczne zawarte w smogu (np. benzopiren) i pyły (PM10 i PM 2,5), są szkodliwe dla naszego zdrowia. Mogą one m.in. wywoływać alergie, przyczyniać się do rozwoju chorób płuc, czy też nowotworów.

Osobami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza są:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby starsze i w podeszłym wieku,
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,
 • chorzy na astmę,
 • choroby alergiczne skóry i oczu,
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego,
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń,
 • osoby palące papierosy.

Jak szkodzi smog?

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

 

 

Ochrona przed smogiem:

 • Noś maskę przeciwpyłową – największą ochronę zapewniają te zawierające filtry HEPA, zabezpieczają przed najdrobniejszym pyłem.
 • Pozostań w domu – ogranicz ekspozycje organizmu na zanieczyszczone powietrze.
 • Ogranicz aktywność fizyczną – bieganie czy jazda na rowerze w maskach przeciwpyłowych ogranicza wentylację płuc prowadząc do niedotlenienia organizmu.
 • Nie wietrz mieszkania – otwieranie okna spowoduje przedostanie się szkodliwych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzy do wnętrza domu.
 • Stosuj oczyszczacz powietrza.
 • W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem – szkodliwe substancje zawarte w powietrzu mogą w istotny sposób przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia.

źródło: gis.gov.pl

 

Przydatne linki:

http://powietrze.slaskie.pl

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

https://powietrze.slaskie.pl/content/aplikacje

http://www.czestochowa.pl/page/4834,stan-jakoSci-powietrza-w-czEstochowie.html

https://airly.eu/map/pl/#50.78423,19.08772

https://www.pzh.gov.pl/maski-antysmogowe