SEKCJA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA

 

Kierownik Sekcji

mgr inż. Marzena Sabat

tel.: 34 344-99-31, 34 344-99-30

e-mail: sat@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Administracyjno-Techniczna realizuje zadania poprzez:

 • prowadzenie działalności administracyjno-technicznej Powiatowej Stacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i przeciwpożarowego budynku Powiatowej Stacji,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu,
 • zapewnienie skutecznego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych,
 • przeprowadzanie remontów i konserwacji urządzeń,
 • zaopatrzenie w sprzęt, aparaturę, środki i materiały, odzież i obuwie ochronne, itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji,
 • organizowanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie Punktu Informacyjnego w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Powiatowej Stacji,
 • obsługę kancelarii Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • nadzór i dbałość o zachowanie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych Powiatowej Stacji.