WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY typu A (WZW A)

 

Statystyka zachorowań na WZW typu A na terenie nadzorowanym przez PSSE w Częstochowie

czytaj...

 

Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim:

czytaj...

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), tzw. choroba „brudnych rąk”. WZW A określane jest również jako żółtaczka pokarmowa.

Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wirusa przenoszonego głównie drogą pokarmową, a wydalanego z kałem.

 

Do zakażenia może dojść:

  • przez spożycie zakażonej żywności (niemyte, a skażone produkty nie poddawane obróbce termicznej np. owoce, warzywa)
  • przez spożycie skażonej wirusem wody (również w formie kostek lodu)
  • przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, przy nieprzestrzeganiu zasad higieny osobistej
  • przez kontakty seksualne z osobą zakażoną/chorą

 

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.

 

Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest skuteczna szczepionka, która zgodnie
z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

  • osobom  wyjeżdżającym do krajów  o wysokiej i  pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
  • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A

 

Więcej informacji na temat szczepień ochronnych można uzyskać na stronach internetowych: