SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

 

Kierownik Sekcji

mgr inż. Jerzy Cieśla

tel.: 34 344-99-67, 34 344-99-68

e-mail: nz@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego realizuje zadania poprzez:

 • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawanie opinii w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

 

W celu uzyskania opinii wydawanej w trybie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane należy złożyć podanie  wg  wzoru załączonego w zakładce „FORMULARZE” wraz z załącznikami, a ponadto przedstawić podczas kontroli obiektu:

 • projekt budowlany, technologiczny  uzgodniony w zakresie wymagań higienicznych
  i zdrowotnych,
 • protokół  skuteczności wentylacji mechanicznej (gdy występuje),
 • opinię kominiarską o drożności i sprawności przewodów kominowych,
 • aktualny wynik badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • atesty i aprobaty techniczne zastosowanych w obiekcie materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

 

Uwaga:

Druki do pobrania znajdą Państwo w zakładce „Poradnik Interesanta -> Formularze”:

- wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego,

- zawiadomienie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane o zakończeniu  budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.