SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

 

Kierownik Sekcji

mgr Joanna Nitecka

tel.: 34 344-99-56 (nadzór nad jakością wody)

tel.: 34 344-99-57 ÷ 60 (obiekty użyteczności publicznej)

e-mail: hkis@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sporządzanie ocen i komunikatów nt. jej stanu sanitarnego,
 • nadzór nad jakością wody w basenach i kąpieliskach oraz sporządzanie ocen i komunikatów nt. jej stanu sanitarnego,
 • nadzór sanitarny nad stanem higienicznym nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków transportu i komunikacji publicznej, takimi jak:
  • urządzenia wodne,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • domy pomocy społecznej,
  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
  • zakłady odnowy biologicznej,
  • dworce autobusowe i kolejowe,
  • obiekty turystyczno-wypoczynkowe,
  • obiekty sportowe i kulturalno – widowiskowe,
  • hotele, motele, pensjonaty, campingi,
  • ustępy publiczne,
  • noclegownie,
  • środki transportu komunikacji publicznej,
  • cmentarze,
  • inne obiekty użyteczności publicznej.
 • nadzór nad przedsięwzięciami mogącymi skutkować rozprzestrzenianiem chorób, prowadzony w ramach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • prowadzenie kontroli sanitarnych w ramach działań problemowych, doraźnych oraz dotyczących szkodliwości lub uciążliwości środowiskowych, w tym występujących w środowisku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 • prowadzenie postępowań w sprawach zanieczyszczenia tlenkiem węgla powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sekcja rozpatruje również interwencje dotyczące zagrożeń sanitarnych i zdrowotnych.

 

Uwaga:

Druki do pobrania znajdą Państwo w zakładce „Poradnik Interesanta -> Formularze”:

Ekshumacja:

- Wniosek o wydanie zgody

- Oświadczenie członków rodziny

- Oświadczenie zarządców cmentarza