SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Kierownik Sekcji

mgr Wioletta Wewiór

tel.: 34 344-99-54, 34 344-99-29

e-mail: hdm@psse.czest.pl

 

 

ZADANIA

SEKCJI HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie:
 • - dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,

  - higienicznej oceny rozkładów zajęć szkolnych,

  - przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

  - przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych,

  - zwiększania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ,

  - kwalifikacji ośrodków i obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży,

  - ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 • inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania oraz poprawy sposobu żywienia,
 • współprace z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe warunki higieniczno - zdrowotne w środowisku dziecięco - młodzieżowym.

 


 

W ślad za pismem Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, celem upowszechnienia wiedzy na temat bezpieczeństwa spożywania wody wodociągowej w placówkach szkolno-wychowawczych, udostępniamy opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dokument pt: „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne".

Pobierz

 


 

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

czytaj...

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny – Wszawica

czytaj...


 

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych

Pobierz...

Stanowisko w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne

Pobierz...

Stanowisko GIS w sprawie tornistrów szkolnych

Pobierz...


 

Instraukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Pobierz...

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny warunków sanitarno-higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat

Czytaj [przekierowanie do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej]

Bezpieczny plac zabaw – poradnik administratorów i właścicieli

Poradnik umieszczony został na stronie PSSE w Częstochowie dzięki uprzejmości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wiecej na stronie www.uokik.gov.pl

Pobierz...

Ulotka – Baw się bezpiecznie na placu zabaw

Pobierz...

Konkurs plastyczny dla uczniów

czytaj...

Dostosowanie mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków placówek oświatowych

Pobierz...

Zasady dopasowywania mebli

Pobierz...

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

Pobierz...

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie mycia zębów w przedszkolu

Pobierz...

Zalecenie dotyczące spożywania wody przez uczniów

Pobierz...

Poradnik opieki nad dziećmi do lat 3

Pobierz...

Warunki sanitarno-higieniczne do tworzenia innych form wychowania przedszkolnego

Pobierz...