SEKCJA EPIDEMIOLOGII

 

Kierownik Sekcji

mgr Katarzyna Gałka

tel.: 34 344-99-70, 34 344-99-73

e-mail: ep@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI EPIDEMIOLOGII

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania poprzez:

 • koordynację działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi, zakażeń zakładowych oraz ustalanie priorytetów działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń,
 • klasyfikację i rejestrację zgłoszonych chorób zakaźnych,
 • prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych przez lekarzy oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych przez kierowników laboratoriów,
 • prowadzenie rejestru chorób zakaźnych, nosicieli i dodatnich wyników laboratoryjnych,
 • prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przeciwepidemicznym z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie poprzez wdrożenie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych oraz przeprowadzanie dochodzeń i wywiadów epidemiologicznych,
 • prowadzenie punktu szczepień,
 • prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • prowadzenie powiatowego wykazu niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych,
 • sporzšdzanie wymaganych meldunków, raportów i sprawozdań,
 • przeprowadzanie kontroli w obiektach służby zdrowia w zakresie dezynfekcji, sterylizacji oraz szczepień ochronnych.