Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Krzysztof Krzemiński

tel.: 34 344-99-13

e-mail: lab-kier@psse.czest.pl

 

SEKCJA BADAŃ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

 

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Bajek

tel.: 34 344-99-14

e-mail: l-hzzipu@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI BADAŃ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania poprzez wykonywanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych i ocenę znakowania próbek:

 • żywności,
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • kosmetyków,
 • wymazów sanitarnych,

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE ŻYWNOŚCI I KOSMETYKÓW

Badania akredytowane żywności:

 • wykrywanie obecności Salmonella spp.
 • wykrywanie obecności Salmonella spp. metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Mini Vidas,
 • wykrywanie obecności Listeria monocytogenes,
 • oznaczanie liczby Listeria monocytogenes,
 • oznaczanie liczby pleśni i drożdży,
 • oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych w temp. 30°C,
 • oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w 37°C,
 • oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 44°C -metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus cereus - metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby bakterii z grupy coli -metoda płytkowa,
 • badanie szczelności konserw mięsnych i konserw rybnych w opakowaniach metalowych hermetycznie zamkniętych,
 • badanie trwałości konserw mięsnych i konserw rybnych w opakowaniach metalowych hermetycznie zamkniętych,
 • wykrywanie obecności Enterobacter sakazakii w mleku i przetworach mlecznych.

Badania akredytowane kosmetyków:

 • wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa,
 • wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • wykrywanie obecności Candida albicans,
 • oznaczenie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych.

Badania nieakredytowane żywności – objęte systemem zarządzania jakością:

 • wykrywanie obecności bakterii z grupy coli,
 • wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • wykrywanie obecności Escherichia coli,
 • wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących,
 • oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich - metoda NPL,
 • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda NPL,
 • oznaczanie liczby Escherichia coli - metoda NPL,

 

Przyjmowanie próbek:

- od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

- próbki środków spożywczych nietrwałych winny być dostarczone w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania w warunkach:

 • produkty mrożone w temperaturze < -18°C,
 • inne produkty nietrwałe w temperaturze od 0°C do +4°C,
 • minimalna masa próbki przeznaczonej do badań mikrobiologicznych powinna wynosić 200 g,
 • w przypadku oceny partii produktu należy dostarczyć do badania próbki danego asortymentu w ilościach:
 • trzy próbki ciastek z kremem (3 × ok. 200 g),
 • pięć próbek innych środków spożywczych (5 × ok. 200 g).

Ponadto w systemie zarządzania jakością wykonywane są badania czystości mikrobiologicznej wymazów sanitarnych w kierunkach wskazanych przez klienta.

 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:

 • zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: Pb, Cd i Hg,
 • zawartość środków konserwujących - dwutlenku siarki w przetworach owocowych, warzywnych, grzybowych, winach i musztardzie,
 • kwasowość i wilgotność w pieczywie i bułce tartej,
 • zawartość wapnia, magnezu, potasu i sodu w żywności,
 • zawartość grzybów zaczerwionych w grzybach suszonych,
 • zawartość zanieczyszczeń fizycznych w suszonych ziołach i przyprawach: mineralnych, ferromagnetycznych, zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego, ciał obcych.

Badania nieakredytowane – objęte systemem zarządzania jakością:

 • zawartość metali: Fe, Cu i Zn,
 • zawartość NaCl,
 • kwasowość,
 • wilgotność,
 • zawartość ekstraktu ogólnego,
 • zawartość zanieczyszczeń fizycznych,
 • obecność szkodników i ich pozostałości.

 

Przyjmowanie próbek:

- od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

BADANIA ORGANOLEPTYCZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:

 • badanie pieczywa i bułki tartej,
 • badanie wyrobów garmażeryjnych,
 • badanie makaronów,
 • badanie wyrobów cukierniczych,
 • badanie wyrobów ciastkarskich,
 • badanie produktów grzybowych,
 • badanie przetworów owocowych,
 • badanie przetworów warzywnych.

Badania nieakredytowane – objęte systemem zarządzania jakością:

 • badania pozostałych środków spożywczych.

 

Przyjmowanie próbek:

- od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

BADANIA PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Wykonywane są badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków:

Badania akredytowane:

 • badanie wyrobów z tworzyw sztucznych:
  • migracja globalna,
  • migracja formaldehydu,
  • ocena organoleptyczna,
 • badanie papieru i tektury:
  • migracja formaldehydu,
  • ocena organoleptyczna,
 • badanie wyrobów drewnianych i wyrobów metalowych:
  • ocena organolwptyczna
 • badanie wyrobów ceramicznych:
  • migracja ołowiu,
  • migracja kadmu,
 • badanie wyrobów szklanych:
  • migracja ołowiu,
  • migracja kadmu,
 • badanie kosmetyków:
  • zawartość nadtlenku wodoru w preparatach do trwałej ondulacji i farbach do włosów,
  • zawartość kwasu tioglikolowego w preparatach do trwałej ondulacji,
  • zawartość formaldehydu,
  • zawartość fluoru w pastach do zębów.

 

Przyjmowanie próbek:

- od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Cennik badań

 

Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 521 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.