Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Krzysztof Krzemiński

tel.: 34 344-99-13

e-mail: lab-kier@psse.czest.pl

 

SEKCJA BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ

 

Kierownik Sekcji

mgr Jadwiga Kędzia

tel.: 34 344-99-38; 34 344-99-39

e-mail: l-bakt@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń realizuje zadania poprzez wykonywanie badań mikrobiologicznych:

 • próbek kału, wymazów z odbytu
 • szczepów Salmonella i Shigella (identyfikacja)
 • biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji (Sporal A, Sporal S)

akredytowanych:

 • wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella w kale,
 • identyfikacja szczepów pałeczek Salmonella i Shigella,
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A),
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S).

nieakredytowanych – objęte systemem zarządzania:

 • badania bakteriologiczne na obecność pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.

 

I. BADANIE LABORATORYJNE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH (DO PRACY).

Obejmuje trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C i innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.

 • Badania przeprowadza się z próbek świeżo oddanego kału pobranych w trzech kolejno następujących po sobie dniach.
 • Zestawy do pobierania próbek kału wydaje "Punkt Przyjmowania Próbek".
 • Technika pobierania próbek kału:
  • pałeczkę osadzoną w korku oraz probówkę z podłożem należy wyjąć z opakowania tuż przed użyciem,
  • pobrać niewielką ilość kału poprzez włożenie do niego pałeczki i obrócenie jej kilkakrotnie w materiale kałowym,
  • pałeczkę umieścić w probówce z żelem i szczelnie zamknąć,
  • na etykiecie umieszczonej na probówce wpisać nazwisko i imię oraz datę i godzinę pobrania,
  • pobrany materiał do badania zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, dodatkowo opakować (np. woreczek, folia) i dostarczyć do laboratorium.

 

Próbki do badań przyjmowane są w dniach od poniedziałku do środy
w godz. 8:00 – 10:00.

Wydawanie zestawów do pobierania kału: poniedziałek – piątek  w godz. 10:00 – 11:00.

 

Koszt badania (3 próbek) wynosi 99,00 zł. Płatność tylko gotówką.

 

Opłata pobierana jest przy przyjmowaniu próbek.
Na żądanie klienta wydawane są faktury.

Wydawanie sprawozdań i faktur wyłącznie drogą elektroniczną do odwołania.

 

Formularz

pobierz [format pdf]

 

II. BADANIE BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI.

Materiał do badań stanowią biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji użyte i dostarczone przez klienta po zapoznaniu się z instrukcją producenta.

sporal A – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie (pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Bacilus stearothermaophilus ATCC 7953);

sporal S – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (krążek bibuły zawierający zarodniki Bacillus subtilis).

Warunki przechowywania wskaźników przed użyciem:

 • Temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła.
 • Chronić przed zawilgoceniem.
 • Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.
 • Wskaźniki nie użyte lub przeterminowane należy spalić lub poddać sterylizacji.

Sposób użycia :

1) Sporal A:

 • wskaźniki testowe włożyć do co najmniej dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego;
 • przeprowadzić ustalony program sterylizacji,
 • po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku, opisać ich rozmieszczenie w komorze i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (przechowywanie w temperaturze pokojowej) wraz z 1 wskaźnikiem nie poddanym procesowi sterylizacji (wskaźnik kontrolny żywotności drobnoustrojów dla danej serii) dostarczyć do laboratorium.

2) Sporal S:

 • wyjęte z torebki foliowej krążki w papierowych kopertach włożyć do największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w różnych miejscach komory sterylizatora,
 • przeprowadzić ustalony program sterylizacji,
 • po zakończeniu procesu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze, co najmniej do 80°C wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 24 godzin dostarczyć do laboratorium gdzie zostanie wykonany posiew,
 • krążki po wyjęciu ze sterylizatora mogą być przechowywane przed posiewem do dnia następnego pod warunkiem zabezpieczenia ich przed zawilgoceniem.

Transport do laboratorium wykonującego posiew:

Wskaźniki testowe zabezpieczyć przed uszkodzeniem – włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru i dostarczyć do laboratorium wraz z formularzem zawierającym informacje dotyczące aparatu, w którym został przeprowadzony proces sterylizacji z użyciem wskaźników.

 

Formularz

pobierz [format pdf]

 

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK

parter pok. nr 4/1

tel.: 34 344-99-04

Próbki sporali do badań przyjmowane są w dniach : czwartek – piątek w godz. 8:00 – 10:00.

Opłata za badania pobierana jest przy przyjmowaniu próbek. Płatność tylko gotówką

Wydawanie sprawozdań i faktur wyłącznie drogą elektroniczną do odwołania

 

Informacje na temat badań laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych

pobierz

 

Cennik badań

 

Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 521 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.