INFORMACJA
DLA OSÓB WSPÓŁMIESZKAJĄCYCH Z OSOBĄ CHORĄ NA COVID-19

 

Informujemy, że osoby zamieszkujące wspólnie z osobą chorą odbywają kwarantannę w miejscu zamieszkania do czasu uzyskania przez chorego statusu „ozdrowieńca” oraz przez kolejne 7 dni kalendarzowych.

Okresy kwarantanny wynikają z decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

(podstawa prawna art. 34 ust. i ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 ze zm.) oraz § 3a ust. 4a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 1758 ze zm.).