ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY I IZOLACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

KWARANTANNA

 • Kwarantanną obejmowane są tylko te osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Kwarantanna nie obowiązuje już domowników osoby skierowanej na kwarantannę.
 • Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy. Kwarantanna nie obowiązuje domowników tej osoby.
 • Kwarantanna obejmuje domowników w przypadku wspólnego zamieszkiwania z osobą zakażoną COVID-19. Czas kwarantanny wynosi 7 dni od momentu uznania osoby izolowanej/chorej za ozdrowieńca. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie znajdujące się na stronie www.zus.pl
 • Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania lub w wyznaczonym ośrodku.
  UWAGA! W trakcie kwarantanny nie możesz zmienić miejsca pobytu.
 • Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia SARS-Cov-2.
 • Pamiętaj o obowiązku pobrania i zainstalowania aplikacji „Kwarantanna domowa”. Będzie ona monitorowała, czy przestrzegasz kwarantanny, ale również da Tobie m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dostaniesz SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymałeś w wiadomości SMS.

 

IZOLACJA

 • Czas trwania izolacji będzie zależał od Twojego stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.
 • Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.
 • Jeśli wystąpiły objawy infekcji to izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.
 • Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

 

Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki