Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie. Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

 

Ważne informacje o świadczeniach ZUS dla osób będących w izolacji lub kwarantannie.

 

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie dostarczają decyzji lub zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje takie dane samodzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

 

Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani kwarantannie domowej z tytułu wspólnego zamieszkiwania z osobą zakażoną COVID-19. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie znajdujące się na stronie www.zus.pl

 

Pracownicy powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać telefonicznie lub mailowo.