KOMUNIKAT DLA WRACAJĄCYCH DO POLSKI

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że:

  • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433 z późn. zm.) osoby, które przekroczyły granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do 20 marca 2020 roku z urzędu podlegają obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia);
  • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 z późn. zm.) osoby, które przekroczyły granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku z urzędu podlegają obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia);
  • zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566) osoby, które przekroczyły granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 31 marca 2020 roku z urzędu podlegają obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi (§2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).

Na podstawie §2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a także na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

Nie wydaje się również żadnych innych dokumentów potwierdzających objęcie obowiązkową kwarantanną.

 

Osoby przekraczające granicę od 15.03.2020 roku, które zostały poinformowane o możliwości wydania zaświadczenia, nie otrzymają żadnych dokumentów potwierdzających objęcie obowiązkową kwarantanną.

 

Zaświadczenia mogą uzyskać jedynie osoby, które przekroczyły granicę państwa do 15 marca 2020 roku, tj. kiedy nie obowiązywały wymienione na wstępie przepisy.

 

Informacje o świadczeniu chorobowym dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy znajdują się na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004

 

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

Koronawirus infolinia

 

Koronawirus infolinia